Крук Тетяна Василівна

Крук Т. В.Лікар-онколог, хіміотерапевт

Контакти клініки

+38 (0342) 7-66-103 +38 (068) 44-22-103
            +38 (050) 44-22-103
medhouse2015@gmail.com

Розклад роботи:

 • Пн - Пт 08:00-19:00
 • Субота 09:00-16:00
 • Неділя Вихідний

Крук Тетяна Василівна

Лікар-онколог, хіміотерапевт

Освіта:

 • У 2007 році закінчила медичний факультет Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «Лікувальна справа».
 • У 2007-2009 р.р. проходила магістратуру за спеціальністю «Онкологія» та первинну спеціалізацію за фахом «Клінічна онкологія» на базі Буковинського державного медичного університету та Івано-Франківського обласного клінічного онкологічного диспансеру.
 • У 2009 р. отримала наукове звання магістра медицини зі спеціальності «Онкологія».
 • У 2010 р. пройшла цикл тематичного удосконалення за напрямками " Новітні технології діагностики та лікування в онкології" Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.
 • У 2012 р. цикл тематичного удосконалення "Фонові та передракові стани шийки матки. Кольпоцервікоскопія" Буковинський державний медичний університет.
 • У 2013 р. пройшла цикл стажування та переатестації за фахом "Онкологія" при Буковинському державному медичному університеті.

Крук Т. В.

Спеціалізація Лікар-онколог, хіміотерапевт
Досвід
 • З серпня 2009 року по серпень 2011 працювала старшим лаборантом кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету.
 • З вересня 2011 року по теперішній час працюю асистентом кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету, а також проводить лікувальну роботу на базі Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру в хіміотерапевтичному відділенні.
 • Запланована кандидатська дисертація на тему «Спадковий рак молочної залози у деяких областях Карпатського регіону: генотипування, диференційна діагностика, прогноз» затверджена на засіданні вченої ради Буковинського державного медичного університету від 19.06.2009 р. (витяг із протоколу №10) та на засіданні Проблемної комісії «Онкологія» від 16 жовтня 2009 р. (протокол № 8).Робота є фрагментом теми науково-дослідної роботи кафедри онкології та радіології Буковинського державного медичного університету: "Оптимізація діагностики та лікування онкологічних захворювань з урахуванням показників генетичного мультифакторного ризику у жителів села” (2006-2010рр., № держреєстрації 0106U.010377) та «Нові підходи до патогенезу діагностики та лікування найпоширеніших злоякісних новоутворень у мешканців Чернівецької області» (2011-2015рр., № держреєстрації 0111U006498).

Була доповідачем на наступних з’їздах:

 • Міждисциплінарній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Рання діагностика та індивідуалізація лікування злоякісних пухлин основних локалізацій» (листопад 2011 року) м. Ужгород
 • XII з'їзді онкологів України (20-22 вересня 2011 року) м. Судак, АР Крим; IV German-Ukrainian Simposium “New Techonologies in Oncology” (2009 рік) м. Чернівці
 • 94-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького складу Буковинського державного медичного університету (18-25 лютого 2013 року) м. Чернівці
 • The Eleventh International Conference «Corelation optics 2013» Chernivtsi National university, Chernivtsi, Ukraine September 18-21, 2013
 • 95-й підсумковій науковій конференції професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (присвячена 70-річчю БДМУ, 17, 19, 24 лютого 2014 року) м. Чернівці
 • Опубліковано 7 наукових робіт, у тому числі 5 статей у провідних фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 3 з яких в іноземному виданні, 7 тез у матеріалах вітчизняних та іноземних з’їздів та конференцій, отримано 5 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції, а також отримано 4 патенти на корисну модель.

Перелік надрукованих праць Крук Т. В.:

 1. Крук Т.В. Клініко-генеалогічні та молекулярно-генетичні дослідження хворих на рак грудної залози – основа профілактики та ранньої діагностики раку / Т.В. Крук, О.П. Пересунько, Р.А. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2013. - № 2 (47). – С. 69-72.
 2. Крук Т.В. Малекулярно-генетичне вивчення типів мутацій гену BRCAI у хворих на рак молочної залози та їх родичів Чернівецької області України / Т.В. Крук, О.П. Пересунько, Р.А. Волков // Новоутворення. – 2012. - №1-2 (9-10). – С. 310-315.
 3. Крук Т.В. Мутації гена BRCAI у хворих на рак молочної залози в Чернівецькій області України / Т.В. Крук // Збірник наукових праць «Акутальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики». - Київ-Луганськ. – 2012. - Вип. 23. - С.382-388.
 4. Крук Т.В. Мутації білка р53 в крові у хворих на рак молочної залози та їх найближчих родичок / Т.В. Крук, О.П. Пересунько, Р.А. Волков// Клінічна та експерементальна патологія – 2014. - №4 (50). – С. 59-63.
 5. Крук Т.В. Мутації генів глутатіон-s-трансферази у хворих на рак молочної залози та їх близьких родичів в Чернівецькій області / Т.В. Крук, О.П. Пересунько, Р.А. Волков// Буковинський медичний вісник– 2014. - №4 (72). – С. 69-73.
 6. Крук Т.В. Diagnostic value spectropolarimetry of blood plasma in patients with sporadic and family breast cancer / Т.В. Крук, О.П. Пересунько, Єрмоленко С.Б. Eleventh International Conference on Correlation Optics, 906623 (December 17, 2013).
 7. Diagnostic value spectropolarimetry of blood plazma in patients with brest cancer O. Peresunko, T. Kruk, P. Ivashko, O. Ushakova // Biosensing and Nanomedicine VII. San Diego, California, USA. - 2014. – Vol. 9166
 8. Spectropolarimetry diagnostics of bloond plazma for patients with brest cancer // O. Peresunko, T. Kruk, S. Yermolenko, P. Ivashko // The 16-th International Conference “Laser Optics”. – 2014. – c. 118-131
 9. Патент України на корисну модель 89466 МПК 61 В 10/00. Спосіб прогнозування індивідуального лікування хворих на рак молочної залози / Пересунько О.П., Крук Т.В., Волков Р.А.; Заявники та патентовласник Буковинський державний медичний університет. - №u201311989; заяв. 14.10.13, опуб. 25.04.14, Бюл. №8.
 10. Патент України на корисну модель 89456, МПК А 61 В 10/00. Спосіб прогнозування розвитку раку молочної залози у жінок з обтяженим онкологічним анамнезом / Пересунько О.П., Крук Т.В., Волков Р.А.; Заявники та патентовласник Буковинський державний медичний університет. - №u201311792; заяв. 7.10.13, опуб. 25.04.14, Бюл. №8.
 11. Патент України на корисну модель 92102, МПК А 61 В 5/00. Спосіб діагностики раку молочної залози / Пересунько О.П., Крук Т.В., Єрмоленко С.Б.; Заявники та патентовласник Буковинський державний медичний університет. - №u201402860; заяв. 21.03.14, опуб. 25.07.14, Бюл. №14.
Copyright © 2021 Медичний центр MEDHOUSE. Всі права захищені.